Sockersmulan's Bonzo


Bonzo sommaren 2010

 

 

Namn: Sockersmulan's Bonzo


Födelsedag: 2008-06-14

Mor: TJH LPI, LPII, LPIII, LPELIT Akea's Nova
Far: TJH Polis Karga Landets Trix

Mankhöjd, Vikt: 60 cm, 34 kg

HD: B, AD: ua.

MH: Känd Mental Status, se nedanför stamtavlan..

MT: Ej gk, 267p. Resultatet på finns längre ner på sidan.


Meriter: Startat 2 ggr Apellklass spår, 1 ej gk (nollade spåret) och 1 bruten.. Nya tag nästa säsong.. :)
Men däremot Best In Show 1 på en inoff utställning..


Stamtavla:

S50153/2008
Sockersmulan's Bonzo
S53091/2000
PH
Karga Landets Trix
S61873/93
Elai's Rask
S69352/90
Arry Vom Schloss Zweibrüggen
S61991/86
Elai's Jennifer
S11963/95
Karga Landets Dixa
S56676/86
Salta Killens Dax
S60956/89
Karga Landets Leva
S22167/2001
LPELIT LPI LPII LPIII TJH
Akea's Nova
S12889/94
TJH
Akea's X-Port
S54575/91
Hs 7308 Benny
S17073/91
Warga
S47689/97
LPI LPII TJH
Akea's Hessy
S27172/91
KORAD TJH
Bashåms Ritzo
S48270/93
LPI
Akea's Warpa

OBS! Reg. nr. ovanför namnen är länkar till respektive hund på SKK Hunddata, efter du klickat, kommer ett fönster upp och det står att du varit inaktiv för länge, klicka bort och klicka på samma igen så fungerar det!

 

MH

Tillfälle:
OG Umeå 
Provdatum: 2009-09-20

Beskrivare:
Gertrud Wallin
Provålder:1 år 3 mån 6 dgr

 
1
2
3
4
5
1a
KONTAKT
hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skygga och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b
KONTAKT
samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. Hoppar, gnäller.
1c
KONTAKT
hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a
LEK
leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mkt aktivt, startar mkt snabbt.
2b
LEK
gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c
LEK
dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a
JAKT
förföljande 1
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

förföljande 2
Se förföljande 1 ovan Se förföljande 1 ovan Se förföljande 1 ovan Se förföljande 1 ovan Se förföljande 1 ovan
3b
JAKT
gripande 1
Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek.

gripande 2
Se gripande 1 ovan Se gripande 1 ovan Se gripande 1 ovan Se gripande 1 ovan Se gripande 1 ovan
4
AKTIVITET
Är ouppmärksam. Ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar. Är uppmärksam men ngt. orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a
AVST.LEK
intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b
AVST.LEK
hot/agg
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1a del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1a och 2a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1a del. Visar hotbeteenden under mom. 1a och 2a del.
5c
AVST.LEK
nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram närfig. pratar eller bollar med förem. Går fram när fig.ger sig till känna. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d
AVST.LEK
leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e
AVST.LEK
samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a
ÖVERASKN.
rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b
ÖVERASKN.
hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
ÖVERASKN.
nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d
ÖVERASKN.
kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl. vid första passgen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
ÖVERASKN.
kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a
LJUDKÄNSL.
rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b
LJUDKÄNSL.
nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c
LJUDKÄNSL.
kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxl. eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl. vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
LJUDKÄNSL.
kvarstående nyfikenhet
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan minst två tillfälle. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager.
8a
SPÖKEN
hot/agg
Visar inga hotbeetenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
SPÖKEN
kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c
SPÖKEN
rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d
SPÖKEN
nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e
SPÖKEN
kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a
LEK 2
leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b
LEK 2
gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skott / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

 


Mentaltest -MT 

Tillfälle: 
Piteå BK 
Provdatum: 2011-06-18
Domare:Kicki Wacek & Torsten Örnkloo
Provålder: 3 år 4 dagar.

Syfte: 1 2 3 4 5

Samarbete:

Föremål/förare

Leker ej/ leker själv / kommer ej. Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ Upprepade uppm från förare. Leker själv, men kommer efter uppmaning Leker själv, men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/ kamp

Samarbete:

Föremål/ TL

Leker ej/ leker själv / kommer ej. Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning / Upprepade uppm från testledaren Leker själv, men kommer efter uppmaning Leker själv, men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/ kamp

Gripa:

Ta tag 5 m.:

Griper ej/ Nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar. Griper direkt med hela munnen  ngn tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa:

Ta tag 40 meter:

Griper ej/ Nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar. Griper direkt med hela munnen  ngn tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa:

Hålla 5 meter:

Griper ej. Löst grepp, tappar taget vid flera tillfällen. Tuggar eller byter tag vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett i gång som bibelhålls.

Gripa:

Hålla 40 meter

Griper ej. Löst grepp, tappar taget vid flera tillfällen. Tuggar eller byter tag vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett i gång som bibelhålls.

Gripa:

Slita/dra 5 m.

Håller ej. Alt. kliver ur under den passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot- även under den passiva delen- tills testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.

Gripa:

Slita/dra 40m.

Håller ej. Alt. kliver ur under den passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot, även under den passiva delen- tills testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.
Förföljande: Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet, kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad.

Förföljande:

Gripande:

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet: Framme ,direkt tillbaka. Alt. går ej fram. Framme, jobbar mindre än 30 sek. Jobbar i 30 sek. Jobbar i 60 sek. Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet: Ängslig, osäker, går ej att hantera. Social osäker i alla situationer. Socialt osäker i flera situationer. Socialt säker i dom flesta situationer. Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet: Undviker, skygg. Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sej klappas. Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel: Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek och lekinviter- kan avbryta. Svarar snabbt på lek och lekinviter, svår att avbryta. Svarar på lek och lekinviter. Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.
Handlings förmåga: Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa i de flesta situationen Löser uppgifterna i de flesta situationerna. Är aktiv för att lösa uppgiferna i de flesta situationerna. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassnings förmåga: Anpassar med låg intesitit i samtliga situationer. Anpassar med hög intensitet i samtliga situationer. Anpassar intensitet- men med tidsfördröjning. Anpassar intensiteten i de flesta situationer. Anpassar intensiteten i samtliga situationer.
Koncentration: Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Oftast koncentrerad,
men med kortare avbrott i flera situationer eller längre avbrott i enstaka situationer (kan utföra ovidkommande handlingar)
Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer. Obruken koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion:

Kan ej avreagera. 
Alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.

Tar lång tid för avreaktion i samtliga situationer. Avreargerar med någon tidsfördröjning i flera situationer- Alt. lång tid i enstaka situationer. Avreargerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreargerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder: Störs av minnesbilder, många undvikande beteende. Kommer väl i håg , ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder med enstaka undvikande beteende. Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteende.
Rädsla: Flyr i de flesta situationer alt. blir passiv. Pendlar mellan flera flyktstarter och kontroll. Står emot, pendlar, intensitet sänkning, undanmanöver. Står emot, undanmanöver eller någon intensitetsänkning. Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet: Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen aggression/ Visar kortvariga aggressionshöjningar. Visar liten aggression. Visar måttlig aggression i form av kroppsspåk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet: Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram med hjälp i de flesta  situationer men med tidsfördröjning. Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott: Avviker från platsen. Undvikande reaktioner, Alt. låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Totalt: 267 poäng av maximala 600.  Dvs. Tyvärr Ej Godkänd för dagen!


Som sagt inte mycket som fattades till godkänt... Vi får se om vi provar på nytt! Men helt skottfast är han då iaf :)


Jag utfodrar med: